Erhvervsterapeutisk klippekort

Læs om forløbet

Erhvervsterapeutisk klippekort

Stress, depression, angst, tristhed er alle symptomer på tilstande der er forårsaget af nogle vanskelige livssituationer som alle mennesker på et eller andet tidspunkt kommer ud for i livet. Disse situationer opstår enten fordi, at der er noget i privatlivet, der pludselig forandrer sig i en negativ retning som følge af skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom eller andre ulykker, som forstyrrer den livsrytme, som man er vant til. Men det kan også være situationer på arbejdspladsen, som kan forårsage at en medarbejder pludselig får det dårligt og svært ved at klare sine opgaver. Det kan meget ofte skyldes en dårlig relation til nærmeste leder, eller problematiske relationer til kolleger eller en uoverskuelig opgavemængde. Selv en virksomhed, der er under hårdt pres i markedet kan påvirke medarbejdere til, at de får det svært i dagligdagen.

Nogle mennesker har et netværk, der kan hjælpe dem med at håndtere disse vanskelige situationer og ved deres og egen hjælp, kommer de igennem krisen, som jo er det, der er tale om. Men rigtig mange mennesker har ikke det overskud, de ressourcer eller kompetencer, som kræves for at komme ud af den krisesituation, som de langsomt er havnet i.

Erhvervsterapi og Erhvervs parproces.
Målgruppe: Ledere og medarbejdere i erhvervslivet

Stress, depression, angst, tristhed er alle symptomer på tilstande der er forårsaget af nogle vanskelige livssituationer som alle mennesker på et eller andet tidspunkt kommer ud for i livet. Disse situationer opstår enten fordi, at der er noget i privatlivet, der pludselig forandrer sig i en negativ retning som følge af skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom eller andre ulykker, som forstyrrer den livsrytme, som man er vant til. Men det kan også være situationer på arbejdspladsen, som kan forårsage at en medarbejder pludselig får det dårligt og svært ved at klare sine opgaver. Det kan meget ofte skyldes en dårlig relation til nærmeste leder, eller problematiske relationer til kolleger eller en uoverskuelig opgavemængde. Selv en virksomhed, der er under hårdt pres i markedet kan påvirke medarbejdere til, at de får det svært i dagligdagen.

Nogle mennesker har et netværk, der kan hjælpe dem med at håndtere disse vanskelige situationer og ved deres og egen hjælp, kommer de igennem krisen, som jo er det, der er tale om. Men rigtig mange mennesker har ikke det overskud, de ressourcer eller kompetencer, som kræves for at komme ud af den krisesituation, som de langsomt er havnet i.

Derfor er der mange virksomheder, der tilbyder psykologbistand eller anden form for rådgivning til medarbejdere, der ulykkeligvis er havnet i krise. MEN meget ofte foregår denne hjælp – udenfor virksomhedens rammer.

I Erhvervs Terapeutisk Institut er vi af den opfattelse, at det altid er et anliggende for den nærmeste leder, når en medarbejder mistrives. Det er en meget væsentlig del af lederopgaven, at sørge for, at alle medarbejdere fungerer optimalt i deres hverdag.

Da vi ligeledes oplever, at mange medarbejderes mistrivsel er betinget af en problematisk relation til nærmeste leder, så er det begge to, der skal lære noget. Både lederen og medarbejderen skal arbejde med relationen. Derfor anser vi det for vigtigt, at en proces med en medarbejder, der er i mistrivsel følges tæt af lederen, men hvor lederen også indgår i processen, ellers risikerer man blot, at det er uforandret, når medarbejderen kommer tilbage på arbejde.

I alle de mange samtaler, som vi har haft med medarbejdere fra erhvervsvirksomheder, uanset om det er menige medarbejdere eller ledere og anledningen til at de kom til os, var noget arbejdsrelateret. Så er det i reglen sådan at vi inden for de første 5 minutter kommer til at tale om deres personlige liv, fordi det i virkeligheden er her, at udfordringerne starter. Det er livet, opvæksten i familien, traumer, svigt og uelskethed i en eller anden form, der trænger sig på, som det mest presserende.

Derfor kalder vi denne ydelse til vores kunder for ”Erhvervsterapi”, da det er en kombination af udfordringerne i det private liv og arbejdslivet, der skal arbejdes med. Og lad os understrege, at vi ikke betragter disse krisestadier om sygdom, men som ubalancer forårsaget af manglende kompetencer til at klare livets udfordringer.

”Erhvervs parproces”
Derfor tilbyder vi også en ”Erhvervs parproces”, som kan være en parproces mellem en leder og en medarbejder eller mellem to medarbejdere eller to ledere, der skal have løst en konflikt og genetableret et samarbejdsforhold.

Klippekort ordning
Da det er vores erfaring, at man ikke løser disse dybere eksistentielle problemstillinger med et par sessioner, opfordrer vi til, at man forpligter sig til mindst 5 sessioner af 1½ times varighed i udgangspunktet. Vi anbefaler, at man forpligter sig til 10 sessioner, så vi er sikre på, at den proces, vi sætter i gang med personen kan blive grundig og føre til en udvikling af de personlige kompetencer, så personen er rustet til, at kunne klare lignende situationer i fremtiden på en positiv og konstruktiv måde.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vores arbejde med personen, kan føre til at personen så hurtigt som muligt kan klare livet på egen hånd igen. Derfor sætter vi en øvre grænse på vores samarbejde med personen. Det indebærer, at når vi er nået de 10 sessioner, så skal vi evaluere om vi er nået i mål? I fald vi ikke er det, kan vi aftale en ny proces på et defineret antal sessioner, så vi kan færdiggøre arbejdet.

Vi understreger, at vi ikke betragter livskriser og svære passager i livet som sygdom. Vel, vi kan få det meget dårligt i disse svære passager, men I vores opfattelse handler det om at udvikle livskompetencer, så personen kan genskabe balancen i livet.

Klinik:
Vi foretrækker at seancerne med medarbejderne foregår uden for virksomhedens område og helst i erhvervsterapeutens klinik. Det er vigtigt at seancerne foregår på neutral grund, så ikke virksomhedes aura og kultur påvirker processen. Samtidig er det også vores erfaring, at de personer, som vi arbejder med, typisk forbereder sig på vej hen til seancen og også har brug for et rum til at bearbejde seancen på vej tilbage til virksomheden,

Kontakt os

Find os her

  • Gammel Frederiksborgvej 30
  • 3200 Helsinge