1-årig Karriereafklaring for
virksomhedens talenter

Læs om udviklingsforløbet

Karriereafklaring for virksomhedens talenter

Talentudvikling med Erhvervs Terapeutisk Institut – et udviklingsprogram over 10-12 måneder

Vi befinder os i en tid, hvor kravet til virksomhedens ledere er blevet langt mere kompleks og ansvarsfuldt. Vi vil gå så langt som at sige, at kvaliteten af virksomhedens ledere har en direkte indflydelse på virksomheden resultat og konkurrenceevne. I alt for mange år, har mange virksomheder begået den fejl at udnævne dygtige specialister til ledere – og i rigtig mange tilfælde har man mistet begge dele! På trods af, at dette faktum er meget kendt, så forekommer dette stadig i udstrakt grad i mange virksomheder.

Det er en meget alvorlig sag, at forvalte andre menneskers arbejdsliv og især efter krisen, er dette i endnu højere grad blev et anliggende om lederens personlighed og personlige kompetencer. Den videregående uddannelse og de teoretiske faglige kompetencer har i de senere år vist sig langt fra at være tilstrækkelige. Rigtig mange lederes succes står og falder med deres personlige evner som ledere.

Pris: 5 x 2 dage + 4 dage. 45.000 kr.

Vi har udviklet et program for virksomhedens kommende ledere, som har et meget stærkt fokus på deltagerens personlige kvaliteter og evner til at være en inspirerende rollemodel for sine medarbejdere. Et udviklingsprogram, der ”trykprøver” deltagerens personlige evner og kompetencer til at være leder. Det er et program, som fører til at alle deltagerne kommer frem til en afklaring om fremtidig karrierevej. Skal de være ledere, projektledere, sælgere eller gode specialister. Det er en meget vigtig afklaring for unge ledere, og for rigtig mange nyudnævnte ledere er de blevet meget overraskede over, hvad lederrollen egentlig gik ud på.

Udviklingsprogrammet tager udgangspunkt i et meget stærkt personligt fokus, der bevæger sig over relations kompetencer til relationen til organisationen, ledelsesmæssige metoder og evnen til at skabe og dyrke netværk. Vi underviser på et psykologisk fundament, og berører de kendte udviklingsteorier, som værdibaseret ledelse, forandringsledelse, ledelse og kommunikation og lederen som coach i et personligt udgangspunkt for den enkelte deltager.

Vi involverer virksomhedens ledelse i udviklingsprogrammet på flere vigtige planer for at forankre udviklingsforløbet i virksomhedens forretningsproces.

 1. Virksomhedens ledelse skal nøje udvælge deltagerne til kurset gennem interviews.
 2. Ledere der afgiver deltagere til kurset, skal nøje følge deltagernes proces gennem løbende opfølgningssamtaler.
 3. Virksomhedens ledelse skal deltage på udviklingsforløbets 3. modul, hvor lederne på hver deres område skal præsentere deres ansvarsområde fra et personligt udgangspunkt.
 4. Virksomhedens ledelse udvælger vigtige forretningsprojekter, som deltagerne sideløbende kan arbejde med i projektgrupper gennem forløbet. Til hver projektgruppe tilknyttes en ”sponsor” fra virksomhedens ledelse, som skal være rådgiver/mentor for projektgruppen frem til fremlæggelse af et resultat på det sidste modul. 

Udviklingsforløbet

Udviklingsforløbet gennemføres over 5 moduler af 2 dage med følgende overskrifter.

 1. Deltagerne som individ
 2. Deltageren i relation
 3. Deltagerne og organisationen
 4. Deltagerne som leder
 5. Deltageren i netværk

Alle moduler skal være internatforløb på ekstern kursusejendom!

Sparring
Alle deltagerne modtager individuel coaching under hele forløbet, som vil tage udgangspunkt i en personlighedstest, hvor der defineres personlige og arbejdsmæssige udviklingspunkter. Disse punkter afklares også med deltagerens nærmeste leder. 

Test

Personlig profil – Femfaktorprofilen

Workshops indeholder også

Det personlige lederskab

Salg for sælgere og ikke-sælgere

Økonomi for ikke-økonomer

Lean forståelse

Coaching/sparring

Det ledelsesmæssige håndværk

Specialisten opgaver

Projektledelse

Virksomhedens karriereveje

Strategi og business-planer

Den svære samtale

Præsentationskompetencer

Forandringers psykologi

Konflikter og konfrontationer 

Udviklingsforløbet afsluttes med en personlig gennemgang af den enkelte deltagers beslutning om fremtidig karrierevej for virksomhedens ledelse.

Referencer

Vi har gennemført 2 talentudviklingsprogrammer for Hewlett Packard ApS med i alt 50 deltagere.

Kontakt os

Find os her

 • Gammel Frederiksborgvej 30
 • 3200 Helsinge