Teambuilding

Læs om udviklingsforløbet

Teambuilding

Hver gang et individ kommer til eller forlader en gruppe, sker der forandring i gruppens relationer og normer – en ofte overset gruppepsykologisk proces.

Næsten dagligt sker det, at afdelinger lægges sammen eller deles af gode forretningsmæssige grunde, og næsten altid med en naiv forventning om, at medarbejderne ganske upåvirket fortsætter deres arbejde. Undersøgelser har imidlertid vist, at ca.75% af alle sammenlægninger og fusioner mislykkes på det personalemæssige plan.

Det er et grundvilkår for moderne virksomheder og organisationer, at de er under konstant forandring. Påvirkningskæden rækker fra medarbejdersammensætning og de lokale arbejdsprocesseer mv. til det fælles danske og ud i verden. Vilkår og personer er under konstant forandring. Nogle af mange årsager, der begrunder teambuildingprocesser, kan således være: Produkt- og markedsforandringer, procesomstillinger, kønspolitiske forhold, integrationstiltag, familiepolitiske indflydelser, lønningspolitik, empowerment-ordninger, flextid mm.

Teambuilding
Målgruppe:
Virksomheder, hvor der jævnligt forekommer forandringer i afdelinger/grupper. Lederteams. I forbindelse med empowerment- og projektgruppeetablering. Virksomheder, der skal fusionere Afdelinger/grupper der har behov for at styrke den interne dialog, øge effektiviteten, samarbejdet og sammenholdet.

Mål:
At virksomheden/afdelingen/gruppen bliver mere dynamisk med en stærk indre dialog og et godt socialt fællesskab. At det styrkede samspil fører til erkendelse af et fælles værdigrundlag og styrkelse af den fælles identitet.

Beskrivelse:
Hver gang et individ kommer til eller forlader en gruppe, sker der forandring i gruppens relationer og normer – en ofte overset gruppepsykologisk proces.

Næsten dagligt sker det, at afdelinger lægges sammen eller deles af gode forretningsmæssige grunde, og næsten altid med en naiv forventning om, at medarbejderne ganske upåvirket fortsætter deres arbejde. Undersøgelser har imidlertid vist, at ca.75% af alle sammenlægninger og fusioner mislykkes på det personalemæssige plan.

Det er et grundvilkår for moderne virksomheder og organisationer, at de er under konstant forandring. Påvirkningskæden rækker fra medarbejdersammensætning og de lokale arbejdsprocesseer mv. til det fælles danske og ud i verden. Vilkår og personer er under konstant forandring. Nogle af mange årsager, der begrunder teambuildingprocesser, kan således være: Produkt- og markedsforandringer, procesomstillinger, kønspolitiske forhold, integrationstiltag, familiepolitiske indflydelser, lønningspolitik, empowerment-ordninger, flextid –

Erhvervs Terapeutisk Institut har udviklet en række kreative metoder til at gøre processen positiv og udviklende. Metoderne handler primært om at skabe en ligeværdig adfærdsorienteret dialog om gruppens værdier, normer, konventioner og kultur.

Teambuildingen gennemføres over en række workshops, hvor der arbejdes med grundlæggende værdibegreber som gruppenormer, værdier og evne til at gennemføre konstruktive, ligeværdige konfrontationer

Indhold – temaer:
Analyser gennem interviews
Psykisk arbejdsmiljø-test
Gruppedynamiske processer
Kommunikationsforståelse
Dialogøvelser
Café-processer
Outdoor events

Gruppestørrelser:
Teambuilding gennemføres med gruppestørrelser fra 4 til 100 deltagere, samt ledergrupper med konkrete samarbejdsudfordringer.

Pris:
Aftales med kunden i hver enkel sag

ETI-konsulenter:
Torben Haugaard, Frank Løfqvist, Ole Dissing, AnnMari Max-Hansen

Kontakt os

Find os her

  • Gammel Frederiksborgvej 30
  • 3200 Helsinge