Værdi-/holdningsproces

Værdi-/holdningsproces

Læs om udviklingsforløbet

Værdi-/holdningsproces

At arbejde med organisatoriske værdier/holdninger giver kun mening, når de, der omfattes af værdierne/holdningerne selv er med til at give dem betydning og fylde i forståelse, virkelighed og adfærd.

En virksomhed skaber identitet gennem sin ledelsesform, forretningsform, virksomhedskultur, sine værdier, sine holdninger, symboler, bygninger og gerninger – og derved skaber virksomheden identitet og gør sig forskellig fra omverdenen.

Pris: Prisen aftales i hvert enkelt opgave og afhænger af opgavens størrelse og omfang.

At arbejde med værdier/holdninger er en organisatorisk ledelsesmetode – der repræsenterer virksomhedens identitet og leves gennem medarbejdernes adfærd og handlinger!

At arbejde med organisatoriske værdier/holdninger giver kun mening, når de, der omfattes af værdierne/holdningerne selv er med til at give dem betydning og fylde i forståelse, virkelighed og adfærd.

En virksomhed skaber identitet gennem sin ledelsesform, forretningsform, virksomhedskultur, sine værdier, sine holdninger, symboler, bygninger og gerninger – og derved skaber virksomheden identitet og gør sig forskellig fra omverdenen.

Organisatoriske værdier/holdninger bygger på en viden om, at værdier, meninger og grundlæggende antagelser spiller en afgørende rolle for organisationens måde at handle på. Ligeledes nedtoner de betydningen af struktur, regler og styrings-systemer. Derfor skal værdier/holdninger tages alvorligt som ledelses- og organisationsprincip. Og endelig bygger anvendelsen af organisatoriske værdier/holdninger på erfaringerne om, at medarbejdernes involvering og medansvar skaber større engagement, bedre motivation, gensidig identifikation med virksomheden og dermed højere trivsel og produktivitet.

I store virksomheder giver det oftest kun mening at arbejde med 3-4 grundlæggende værdier/holdninger for virksomheden som sådan. Disse værdimæssige grundteser skal omsættes til et handlings- og adfærdsniveau, før alle forstår, hvad de indebærer. Det gælder derfor om at skabe et fælles forståelsesrum for, hvordan værdierne/holdningerne kan fortolkes og udtrykkes i ord og handling på tværs af virksomheden. Og dette kan kun opnås gennem dialog mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Den psykologiske grænse for, hvor mange mennesker det enkelte individ kan rumme som en væsentlig relation i hverdagen, begrænser sig til 15-20 mennesker. Derfor må virksomhedens overordnede værdi/holdningsgrundlag nødvendigvis fortolkes ud i virksomhedens subkulturer. Dette kræver, at virksomheden jævnligt (hvert 2.-3. år) gennemfører en værdigrundlagsproces, hvor værdierne verificeres og valideres påny.

Kontakt os

Find os her

  • Gammel Frederiksborgvej 30
  • 3200 Helsinge