Vi er kursusledere

Se hvem vi er

Torben Haugaard

Direktør og kursusleder

Direktør, Uddannelsesansvarlig, Reg. psykoterapeut, reserveofficer, forfatter og coach.

Frank Løfqvist

Kursusleder

Psykoterapeut, Organisations og leder – konsulent, foredragsholder, Skuespiller 

Ole Dissing

Kursusleder og underviser

Psykolog og leder- og organisationskonsulent. Forfatter og foredragsholder

Ruth Skovgaard

Kursusleder i Cape Cod

Psykolog og uddannelsesterapeut og supervisor.

Ingrid Klinth

Underviser i Cape Cod

Underviser i Cape Cod Cand. Brom. og Psykoterapeut Executive coach og organisationsudvikling

AnnMari Max-Hansen

Ekstern underviser

PMI i Personlig & Organisatorisk Udvikling, Skuespiller og instruktør, foredragsholder.

Ernst Lykke

Formand HA og Stud. Merc. CBS Professionel bestyrelsesformand

Torben Haugaard

Direktør og kursusleder Uddannelsesansvarlig

Peter Mosegaard

Civilingeniør i Kemi, Ph.D. Kemi. DTU Underviser, rådgiver og proceskonsulent

Lars Chr. Lassen

Lars Chr. Lassen, ekstern rådgiver og konsulent Læge og tidl. SVP HR i Novo Nordisk A/S Partner i Mobilize Strategy-Consulting

Peter Mosegaard

Peter Mosegaard, Civilingeniør i Kemi, Ph.D. Kemi. DTU Tidl. Adm. Biopharmaceut. Div. I Nono Nordisk og Adm. I Krüger A/S. proceskonsulent

Torben Haugaard

Direktør og kursusleder Uddannelsesansvarlig

Ole Dissing

Underviser og kursusleder

Ruth Skovgaard

Kursusleder i Cape Cod

Om Erhvervs Terapeutisk Institut

Erhvervs Terapeutisk Institut etableres med en overbevisning om, at de psykoterapeutiske principper er velegnede til at skabe nødvendige fremtidige forandringer i organisationer og hos ledere og medarbejdere. Vi har derfor konverteret den traditionelle psykoterapeutiske uddannelse fra behandlerverdenen til en udviklingsorienteret erhvervsterapeutisk uddannelse henvendt til erhvervslivet.

Terapi betyder ’at tjene’. Lederen stiller sig til rådighed for medarbejderen med sin personlighed, erfaring og rummelighed. Gennem en professionel, autentisk og kontaktfuld dialog støtte medarbejderen fagligt og personligt. Derved udvikles der både personlige og faglige kompetencer, som styrker både personlige og arbejdsmæssige og livsbalancer.

Igennem de sidste 10 år har mange af de etablerede psykoterapeutiske institutter fået forespørgsler på en mere erhvervsrettet linje på den psykoterapeutiske uddannelse, hvilket flere af institutetterne med svingende succes har forsøgt. Den psykoterapeutiske uddannelse er en efteruddannelse, som primært henvender sig til den sociale behandlerverden. Derfor er både kultur og sprog væsentlig anderledes, end det sprog og den kultur man kender i erhvervslivet. Erhvervs Terapeutisk Institut – ETI – har derfor taget ønsket om en mere erhvervsrettet psykoterapeutisk uddannelse alvorligt og lavet en udviklingsorienteret erhvervsterapeutuddannelse, der udelukkende henvender sig til fagprofessionelle i erhvervslivet.

Vi, der står bag Erhvervs Terapeutisk Institut, er alle erfarne fagprofessionelle med lang erfaring fra stillinger i erhvervslivet og med en psykologisk/psykoterapeutisk baggrund. Vi er alle enige om, at tiden er inde til, at tilbyde lederudvikling og organisationsudvikling på et terapeutisk grundlag. Vores erfaring er baseret på mange års praktisk anvendelse af de psykoterapeutiske læringsmetoder i vores udviklings- arbejde – og med god og varig effekt.

Finanskrisen har medført et paradigmeskifte i virksomhedskulturen i erhvervslivet og især lederrollen er blevet kompleks som aldrig før. Det personlige lederskab er nøglen til at lykkes som leder, men det er ikke noget man kan læse sig til. Hvis en leder ønsker at styrke sit personlige lederskab, så må der arbejdes med det personlige i en intensiv personlig udviklingsproces. Det er ikke en teoretisk øvelse, men et personligt udviklingsarbejde, som de, der har været igennem det, finder særdeles kvalificerende og energigivende for deres lederkompetencer.

Erhvervs Terapeutisk Institut hviler på to ben. Det første ben er en uddannelse, der kvalificerer fagprofes-sionelle til at arbejde med udvikling i erhvervslivet ud fra et stærkt relationelt grundlag. Det andet ben er en kursus-virksomhed, der i praksis anvender de terapeutiske principper i udviklingsprocesser for direktioner, ledere og kommende ledere.

Vi, der gennemfører kurserne og uddannelserne er alle erfarne undervisere, der har erhvervslivets kultur og sprog inde under huden og et godt kendskab til den virkelighed de studerende bevæger sig i i deres erhvervskarriere. Det anser vi som væsentlig for den udviklingsproces, vi tilrettelægger for de studerende.

Vi baserer vores erfaring på ansættelser i Novo Nordisk A/S, Cowi A/S, Compaq Computer A/S, Nordea A/S, Krüger A/S, Rhône-Poulenc Rorer A/S, Bording A/S, samt en lang referenceliste med udviklingsopgaver i stort set alle brancher i erhvervslivet.

Den erhvervsterapeutiske tilgang skal ses som en pendant til den erhvervspsykologiske, som har haft plads i erhvervslivet gennem mange år. Den erhvervsterapeutiske proces er kendetegnet ved, at den har en mere personligt involverende tilgang, end den mere kliniske, diagnosticerende og værktøjsmæssige ikke personligt involverende.

Vi er med vores mange års erfaring overbeviste om, at der efter finanskrisen og det nye paradigmeskift er brug for en mere personlig involverende proces, hvor lederes evne til at skabe en ægte kontakt i nuet er alt afgørende for relationen mellem leder og medarbejder.

Vi glæder os til at møde vores kunder og bidrage til deres personlige udvikling.

Kontakt os

Find os her

  • Gammel Frederiksborgvej 30
  • 3200 Helsinge