Cape Cod-uddannelsen

The Cape Cod Model

Træningsprogram i The Cape Cod Model

Træningsprogrammet henvender sig til HR professionelle, ledere og mellemledere. 

Træningsmodellen Modellen er udviklet og er i stadig udvikling gennem de sidste 20 år på Gestalt International Study Center (GISC). Modellen er blevet til i et samarbejde mellem Sonia Nevis, Joseph Zinker, Edwin Nevis, Penny Backmann og Joseph Mellnick. Gennem de sidste 12 år er Stuart Simon, Carol Brockmann og Sharona Halpern stødt til. Alle har rod i Gestaltterapien; de ældste er trænet af Frits Perls og har samarbejdet med ham.

Den nuværende træning finder sted på Cape Cod i Wellfleet, hvor hovedcenteret ligger. Oprindelig hed programmet Small Systems, men man ændrede navn i forbindelse med at centeret i Wellfleet stod klar – Gestalt International Study Center (GISC).

Cape Cod modellen er en arbejdsmetode, som kort sagt retter opmærksomhed mod det, der er veludviklet og det, der er en mindre udviklet. Hvad er prisen for at udvikle noget som er trygt og godt, hvad mangler at blive udviklet og endelig hvilke eksperimenter, som kan føre til en udvikling af systemet og en bevidsthed om, hvordan systemet fungerer. Først når disse tre elementer er blevet bevidstgjort i systemer, er det muligt at tage stilling til det næste skridt i udvikling af et mere avanceret ståsted for det daglige arbejde.

Pris: 25.000 kr.

Cape Cod Model i Organisationer

Vi tilbyder et træningsprogram i The Cape Cod Model.

Træningsprogrammet henvender sig til HR fagprofessionelle, ledere og mellemledere.

 
Træningsmodellen Modellen er udviklet og er i stadig udvikling gennem de sidste 20 år på Gestalt International Study Center (GISC). Modellen er blevet til i et samarbejde mellem Sonia Nevis, Joseph Zinker, Edwin Nevis, Penny Backmann og Joseph Mellnick. Gennem de sidste 12 år er Stuart Simon, Carol Brockmann og Sharona Halpern stødt til. Alle har rod i Gestaltterapien; de ældste er trænet af Frits Perls og har samarbejdet med ham.

Den nuværende træning finder sted på Cape Cod i Wellfleet, hvor hovedcenteret ligger. Oprindelig hed programmet Small Systems, men man ændrede navn i forbindelse med at centeret i Wellfleet stod klar – Gestalt International Study Center (GISC).

Cape Cod modellen er en arbejdsmetode, som kort sagt retter opmærksomhed mod det, der er veludviklet og det, der er en mindre udviklet. Hvad er prisen for at udvikle noget som er trygt og godt, hvad mangler at blive udviklet og endelig hvilke eksperimenter, som kan føre til en udvikling af systemet og en bevidsthed om, hvordan systemet fungerer. Først når disse tre elementer er blevet bevidstgjort i systemer, er det muligt at tage stilling til det næste skridt i udvikling af et mere avanceret ståsted for det daglige arbejde.

Ordet system inkluderer flere led i en samlet organisation: En dyade – to medarbejdere, et par som har brug for at udvikle deres samarbejde og deres kompetencer. En gruppe – det kan være et team i organisationen, som ikke ser deres fulde ressourcer og som bremses af mangel på indblik i, hvor de skal sætte ind for at udvikle sig personligt og strategisk. Et team, som ikke kan få øje på de forcer og blokkeringer, som forhindrer dem i at trives og udfolde deres ressourcer.

Basalt set er der noget, vi hver især og hos vores samarbejdspartnere ser og forstår, og der er noget, som vi af mange grunde ikke får øje på. Derfor støder vi ind i de samme forhindringer hele tiden, og kan måske kun finde udvej i at tage afstand til hinanden og flytte os, i yderste konsekvens forlade et engagement, som grundlæggende betyder meget for os, for derefter at havne i et felt, hvor vanskeligheder gentager sig.

Opremsningen kan blive lang, og virkeligheden er ofte, at blindhed overfor udviklingsveje fører til “skilsmisse”. Vi kan ikke få øje på dem uden at blive inspireret, og gerne af en eller nogle, som engagerer sig og forholder sig til os.

Derfor er det en god ide at inddrage en neutral person med viden og erfaring i, hvordan det bliver muligt at udvikle et system frem for at afvikle det, og som har erfaring i at intervenere i systemet på en måde som er hjælpsom og sætter udvikling i gang.

Cape Cod Modellen er en metode, som med få og effektfulde interventioner kan sætte en positiv udvikling i gang, og som er øjenåbnende for medarbejdere, så de selv kan tage hånd om udviklingen.

Kurset, som vi udbyder, er træning i at udvikle konsulenter, HR medarbejdere, terapeuter i at se udviklingsveje i systemer.

Kurset forløber over to gange tre dage, og rytmen i kursusdagene er således:

Holdstørrelse:
Der oprettes en uddannelse, når der er 12 deltagere til et hold, som er max. deltagere per hold. 

1. modul
Introduktion af modellen Præsentation af deltagerne – hvem er vi og hvad har vi behov for Praksis/ træning – med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i en dyade eller en gruppe træner vi opmærksomhed i at se, hvad der er veludviklet. Introduktion af teoretisk stof, som er nødvendigt for at stille “diagnosen” og at se, hvilken vej vi kan gå, for at få udviklingsarbejde sat i gang i en gruppe. Næste skridt er at se, hvad der er mindre udviklet, hvad mangler? Dette sker i grupper af 6 deltagere hver med en lærer som supervisor og facilitator. Hver dag indledes med check ind. Personlige, faglige behov tilgodeses. Hver dag afsluttes med opsamling af indtryk og med mulighed for at undersøge og konkludere indtrykkene fra dagen.

2. modul
Her vil indholdet være en fortsættelse og fordybelse af de tilgange som 1. modul bød på. Igen vil det teoretiske og det praksisrelaterede være i forgrunden. Vi vil fordybe og forankre det veludviklede, og det der mangler at blive udviklet. Vi vil se på de næste udviklingsmæssige skridt, og arbejde mere målrettet på at udvikle eksperimenter med henblik på at udvikle kreativitet i interventioner. Formen bliver igen vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi vil arbejde i to grupper med en lærer i hver. Og dagen sluttes med at afslutte de processer, som gennem sættes i gang gennem praksis.

Træningen bygger på begreber som, og viden om:

The Circle of Experience – procesbeskrivelse: fra behov, gennem bevidstgørelse til forløsning og handling.

The paradoxical Theory of Change – Arnold Beisser – når du ved, hvem du er, kan du forandre dig.

The notion of Resistance – om begrebet modstand

Self Regulation – selv regulering, at kunne finde fodfæste i sig selv

Interaction – samspil, leve, arbejde og kommunikere med andre

Choosing and Observing Intimate and Strategic Behavior – se værdien og anvendelsen af nære personlige relationer og strategisk nødvendige skridt – hvornår vælge det ene og hvornår det andet

Raising Awareness– blive opmærksom på, hvad der foregår indeni og imellem en og en anden

Trust building – skabe tillid

How to be bold – hvordan blive dristig og tage chancer

Undervisere er:
Ingrid Klinth, Cand. Brom og eksamineret psykoterapeut fra Københavns Gestaltinstitut. Efteruddannet på Cape Cod (Gestalt International Study Centre) i coaching samt udvikling af teams og organisationer. Mere end 25 års erfaring i industrien (fødevarediagnostik, medical device mm). Egen virksomhed hvor der arbejdes med executive coaching, ledelses og teamudvikling indenfor hi-tech og videnstunge organisationer.

Ruth Skovgaard, Cand. Psych, Specialist i Psykoterapi, Supervisor og underviser af psykoterapeuter, psykologer, læger, lærere, pædagoger, socialrådgivere etc. Coach i virksomheder og underviser af proces konsulenter. Foredragsholder. 43 års erfaring Træning af bl.a.Hanne Hostrup, Garry Yonteff, Todd Burley, Sonia og Edwin Nevis, Joseph Zinker, Steward Simon, Carol Brockman, Ole Vedfeldt m.fl.

Investering i denne uddannelse:
2 x 3 dage internat uddannelse inkl. ophold Kr. 25.000
Prisen er eks. moms!

Kontakt os

Find os her

  • Gammel Frederiksborgvej 30
  • 3200 Helsinge